Cơ hội phát triển nền kinh tế số

16:00 23/03/2021

Công nghệ kỹ thuật số đã thay đổi cơ bản các phương thức sản xuất và mô hình kinh doanh của nền, thúc đẩy nền tảng internet công nghiệp hỗ trợ các doanh nghiệp ngành chế tạo quy hoạch và sản xuất chính xác, đồng thời còn thúc đẩy các nền tảng của chuỗi sản xuất và cung ứng thực hiện tốt hơn việc quản lý tối ưu toàn hệ thống đối với các luồng thương mại, logictics, dòng vốn, dòng thông tin.

Ý kiến bạn đọc