Con đường hoa ban miền Tây xứ Nghệ

08:58 14/02/2021

Những chủ trương, chính sách có “sát sườn”, cơ sở hạ tầng có vững chắc đến mấy mà không coi trọng yếu tố con người triển khai thực hiện, sử dụng thì cũng không phát huy được hiệu quả. Chỉ có sự đổi mới trong tư duy, cùng quyết tâm và sự kiên trì thì người ta mới tự cứu được mình.

Ý kiến bạn đọc