Đâu rồi sự trong sáng của Tiếng Việt?

10:30 31/12/2007

Sinh thời Thủ tướng Phạm Văn Đồng thường kêu gọi chúng ta cần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Đáng tiếc, có nhiều hiện tượng cho thấy chúng ta còn chưa thực hiện được thật tốt lời kêu gọi đó. Qua theo dõi báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng tôi xin nêu ra một vài ví dụ  sau:

Ý kiến bạn đọc