Xây dựng “thương hiệu” Nhà hát Lớn Hà Nội về nghệ thuật và du lịch:

Đi sau mà vẫn phấp phỏng, vì sao?

15:45 11/05/2017

NSƯT Triệu Trung Kiên cũng cho rằng, cả hai chủ trương xây dựng Nhà hát Lớn Hà Nội thành điểm biểu diễn chương trình nghệ thuật chất lượng cao và mở cửa nhà hát phục vụ khách du lịch tham quan kết hợp xem biểu diễn nghệ thuật đều cần thiết và đúng đắn. Tuy nhiên, từ chủ trương thành hiện thực có khi là khoảng cách rất dài…

Ý kiến bạn đọc