Đi tìm những ông tổ nghề Việt Nam

03:15 01/01/2010

Nhằm tôn vinh ngành nghề truyền thống và tưởng nhớ các tổ nghề, Hành trình tìm kiếm tổ nghề của Việt Nam và trên thế giới do Công ty Cổ phần Sách niên giám Việt Nam (Vietbooks) và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện.

Ý kiến bạn đọc