Đi tìm thế giới đã mất bên dưới lớp băng Nam Cực

22:50 20/04/2009

Các nhà khoa học Anh đang tiến hành một trong những nhiệm vụ táo bạo nhất từ trước đến nay: tìm kiếm những dạng sống cổ ẩn tàng bên dưới lớp băng Nam Cực.

Ý kiến bạn đọc