Đổi mới quản lý dữ liệu quốc gia về dân cư: Vẹn cả đôi đường

21:40 26/10/2020

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư "chạy nước rút để chuẩn bị cho việc vận hành hệ thống dữ liệu đúng thời điểm 1-7-2021, khi dự án Luật Cư trú có hiệu lực. Tất cả cán bộ, chiến sĩ làm ngày làm đêm bởi không chỉ nhập toàn bộ dữ liệu của dân cư cả nước mà còn so sánh, đối chiếu và phải "làm sạch" bởi đây là kho tài nguyên quốc gia trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về dân cư...

Ý kiến bạn đọc