Dự án "quét" rác vũ trụ

05:45 04/05/2009

Số lượng các mảnh vỡ vũ trụ trên quỹ đạo gần trái đất hàng năm ngày càng tăng, và người ta chưa đưa được giải pháp có hiệu quả nào để giải quyết vấn đề này. Với nỗ lực thay đổi tình hình, nhà thiết kế Jeam Hollopeater, trong nhiều năm đã đưa các thiết bị vũ trụ lên không trung, còn bây giờ suy tính về các phương pháp đưa chúng quay lại trái đất.

Ý kiến bạn đọc