Họ đã “săn đầu người” như thế nào?

22:45 11/09/2014

Có thể nói, trong thời buổi hội nhập, khi các công ty, các tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều thì ngoài những yêu cầu tư vấn về nhân lực, về văn hóa và các điều luật ở nước sở tại, họ rất cần những người quản lý cấp cao hội đủ khả năng và tố chất lãnh đạo để có thể lèo lái cả một tập đoàn trong môi trường mới đầy cạnh tranh và thử thách.

Ý kiến bạn đọc