Joseph Pulitzer, ông là ai?

15:13 21/06/2019

Joseph Pulitzer (1847-1911) thuộc số hiếm hoi những con người được sống đúng là mình, vì đã tìm được công việc phát huy hết tình yêu, tư tưởng và thiên tài riêng có, để cống hiến được nhiều nhất cho xã hội. Công việc ấy - làm báo - giúp ông hưởng một cuộc đời viên mãn.

Ý kiến bạn đọc