Khi bác sĩ bị… kiện

05:45 02/02/2013

Những năm gần đây, ngày càng có nhiều bác sĩ bị bệnh nhân thưa kiện. Hầu hết đều lặng lẽ dàn xếp cho êm, tránh tai tiếng, ảnh hưởng đến việc hành nghề. Thỉnh thoảng mới có một vài vụ được các phương tiện truyền thông đại chúng đăng tải - và thường là những vụ nổi đình nổi đám. Vậy thì, việc kiện tụng bác sĩ là do trình độ hiểu biết pháp luật của người dân mỗi ngày một nâng cao, hay nghề Y càng lúc càng có nhiều sai sót?

Ý kiến bạn đọc