Khi tất cả cùng nhìn về một hướng

15:24 19/12/2018

Những giá trị tinh thần của dân tộc luôn là tài sản vô giá để tôn vinh. Nhưng trên thực tê ëtinh thần ấy chỉ trỗi dậy ở những thời điểm và hoàn cảnh nhất định. Cùng với sự thành công của bóng đá Việt Nam trong năm qua, tinh thần ấy được khơi dậy sống động và máu lửa hơn khi nào hết.

Ý kiến bạn đọc