Kiêu hùng samurai

15:20 28/01/2012

Hãy liệu hồn tránh đường cho samurai. Khi samurai xuất hiện trên con phố đông người tại Edo (sau này là Tokyo), tất cả đều cúi đầu không dám nhìn thẳng và vội vã tránh sang bên nhường lối. Không thể nhầm lẫn samurai với thành phần xã hội nào khác. Chỉ samurai - từng là thành phần đẳng cấp cao nhất của xã hội Nhật - mới có quyền mang hai thanh kiếm, một ngắn một dài, biểu tượng cho uy quyền mình.

Ý kiến bạn đọc