Làng di sản bên sông Cầu

22:44 28/04/2020

Có một ngôi làng cổ trứ danh rất đặc biệt bên bờ Bắc sông Cầu. Đặc biệt ở chỗ gọi là làng, lại ở nông thôn mà chẳng hề có đất cho sản xuất nông nghiệp, mật độ dân số đông như thành phố và giá đất quê nhưng cao ngang đô thị.

Ý kiến bạn đọc