Phim Việt: Loay hoay đường băng cất cánh!

17:05 11/06/2015

Những năm gần đây, dù thị trường phim của chúng ta có sôi động hơn trước. Nhưng tỉnh táo nhìn lại, sự sôi động đó chưa phải là một làn sóng mạnh mẽ của một cuộc bùng nổ cách mạng, của sự phát triển. Dù được đầu tư tiền tỉ (nhất là dạng phim lịch sử quốc doanh) nhưng phim ra rạp vẫn “chết”. Như thế, có nghĩa là vấn đề kinh phí không phải là chuyện quyết định cho sự thành công của một bộ phim. Vấn đề đặt ra là: Làm gì để phim Việt “cất cánh” để phát triển, hội nhập?

Ý kiến bạn đọc