Một “khùng”, một “điên”, một Đà Lạt

11:35 21/10/2015

Có lẽ độ cuồng yêu thiên nhiên của anh đã bị “tẩu hỏa nhập ma” thành chứng lãng du. Và cái chứng lãng du của anh đã đạt đến đẳng cấp... “khùng”. Nhưng cái “khùng” ấy không thuộc phạm trù sinh lý học mà thuộc phạm trù mênh mông nghệ thuật. Anh là Michel Phước, tức MPK hoặc Phước “khùng”.

Ý kiến bạn đọc