11/12/2011 Truyền hình CAND lên sóng:

Một thương hiệu truyền thông nhân văn – tin cậy – kịp thời

16:40 24/11/2011

Truyền hình Công an nhân dân là chương trình duy nhất phản ánh kịp thời các sự kiện, các hoạt động có ý nghĩa thiết thực về công tác phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm, cung cấp những thông tin về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, với góc nhìn trung thực nhất để góp phần bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho cuộc sống.

Ý kiến bạn đọc