NSND Lan Hương: Còn thương rau đắng mọc sau hè…

07:30 03/10/2013

NSND Lan Hương từ lâu đã tìm cho mình một con đường riêng, rất riêng. Mở màn, khai phá một môn nghệ thuật mới ở Việt Nam - xây dựng, tạo lập một đoàn kịch hình thể. Nhiều người vẫn nói, công việc chị chọn lựa là “húc đầu vào đá”. Vì, ở ta, nhiều người vẫn nghi ngờ sự hấp dẫn của bộ môn được xem là ít lời này.

Ý kiến bạn đọc