Nepal với dự án đường sắt xuyên Hy Mã Lạp Sơn

08:16 01/02/2019

Sáng kiến “nhất đới nhất lộ” (Vành đai và con đường - BRI) của Trung Quốc đã đặt ra rất nhiều tham vọng nhằm định hình nền kinh tế toàn cầu của nước này bằng cách kết nối với hơn 60 quốc gia trên khắp châu Á, châu Âu và châu Phi thông qua các dự án cơ sở hạ tầng và thương mại.

Ý kiến bạn đọc