Người cựu chiến binh lập nhà thờ Bác Hồ

05:00 02/09/2015

Hồ Chủ Tịch mãi mãi là lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Sau khi Người ra đi, nhân dân cả nước thương tiếc Người vô vàn vì những công lao của Người đã cống hiến cho dân cho nước. Tuy nhiên, mỗi người dân lại thể hiện lòng tôn kính bác theo một cách khác nhau, rất riêng nhưng đều chung một ý nghĩa. tại thành phố mang tên Người, có một gia đình đã lập nhà thờ Bác ngay trong khuôn viên gia đình để bày tỏ lòng tôn kính ấy.

Ý kiến bạn đọc