Người lưu giữ “linh hồn” làng Dao Tả Phìn

09:20 28/03/2009

Về Tả Phìn, hỏi đến ông Tẩn Vần Siệu, người trong thôn bản từ già đến trẻ ai cũng biết. Không phải vì ông giàu có hay vì ông làm chức sắc ở địa phương. Mà ông là người lưu giữ những giá trị văn hóa, tri thức của người Dao, thông qua kho tàng sách cổ của người Dao. Vì thế, ông được ví như người lưu giữ linh hồn của làng Dao đỏ.

Ý kiến bạn đọc