Nhà báo Hữu Thọ: Đối thoại với xã hội, đối thoại với chính mình

08:35 18/08/2015

Nhà báo Hữu Thọ nhẹ bước vào cuộc trường sinh trong một sáng chớm thu hanh hao nắng, để lại sự trống vắng và niềm tiếc thương vô hạn trong lòng bao người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là báo giới. Ông, từ lâu, đã được nhắc đến với niềm tự hào về một nhà báo chân chính có đầy đủ phẩm chất "mắt sáng, lòng trong, bút sắc".

Ý kiến bạn đọc