Nhà thơ Vũ Quần Phương: Luôn tôn trọng những quyết định của con

14:55 12/09/2018

Nhà thơ Vũ Quần Phương cho rằng, trong gia đình, một người dạy thôi chưa đủ. Bố có thể nghiêm khắc, nhưng mẹ, người dịu dàng và dễ chia sẻ mọi điều với con, mới là người quyết định dường như mọi điều thuộc về đường đi nước bước của con…

Ý kiến bạn đọc