Nhạc sĩ Phạm Tuyên và chuyện về “cỗ xe tam mã”

20:10 22/01/2016

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khó, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa, đất nước ta đã sản sinh ra hàng trăm nghìn nghệ sĩ, chiến sĩ cách mạng.

Ý kiến bạn đọc