Nhen nhóm niềm yêu sách trong cộng đồng

15:15 27/06/2019

Cùng với các thư viện cơ sở, trên cả nước mô hình thư viện tư nhân và không gian đọc phục vụ cộng đồng ngày càng được nhân rộng và phát triển. Không chỉ góp phần đáng kể vào sự phát triển văn hóa đọc, nâng cao dân trí cho người dân địa phương, một số thư viện và không gian đọc còn là câu chuyện về tấm gương nghị lực phi thường, về những con người trách nhiệm và tâm huyết với sự phát triển của văn hóa đọc nước nhà.

Ý kiến bạn đọc