Những cánh đồng sẽ nằm trong các tòa nhà: Tương lai của ngành trồng trọt

03:50 07/06/2011

Việc canh tác nông nghiệp đang di chuyển vào trong nhà, nơi mặt trời không bao giờ chiếu sáng, nơi mưa hay không không thành vấn đề và nơi khí hậu luôn luôn thích hợp.

Ý kiến bạn đọc