Những đổi mới phù hợp với thực tiễn trong dự thảo Luật báo chí năm 2008

11:00 25/08/2008

Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho sự phát triển của các loại hình báo chí, Dự  thảo Luật Báo chí năm 2008 đang trong quá trình lấy ý kiến của đông đảo quần chúng nhân dân và sẽ được các cơ quan chức năng  hoàn thiện để đưa ra trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp sắp tới. PV Chuyên đề ANTG đã phỏng vấn nhà báo Lê Quốc Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc