Những lực lượng biệt động nổi tiếng nhất trên… màn ảnh Hollywood

03:20 02/06/2011

Kỹ năng chiến đấu tuyệt vời, gan dạ, hiệu quả… là những nét nổi bật về những lực lượng biệt động do Hollywood xây dựng nên. Delta Force, Predator, Navy Seals… - là những biệt đội đều có nguyên mẫu từ thực tế.

Ý kiến bạn đọc