PGS – Nhạc sĩ Chu Minh: Nhạc sĩ không tuổi

18:40 29/05/2017

Trong số tác giả (và đồng tác giả) có tác phẩm và công trình được Giải thưởng Hồ Chí Minh vừa qua, PGS Chu Minh là một trong nhạc sĩ có những bài ca cách mạng đi cùng năm tháng giờ đã ở tuổi gần 90.

Ý kiến bạn đọc