Patty Hall - Người mang nước sạch đến cho người nghèo

15:40 25/04/2009

Sau 35 năm dạy học, Patty Hall đang dự định về hưu và an hưởng những ngày nhàn hạ. Đúng vào thời gian này, khi đọc e-mail của một người bạn ở Kenya, Patty Hall đã thay đổi dự định.

Ý kiến bạn đọc