Quản lý - nghệ sĩ “đứt gánh giữa đường”: Khi hợp đồng ký bằng… niềm tin

20:53 10/03/2020

Việc một nghệ sĩ ký hợp đồng và hoạt động dưới trướng của công ty quản lý là hình thức “cộng sinh phát triển”, việc làm phổ biến của các nghệ sĩ không chỉ ở US-UK, Hàn Quốc... mà Việt Nam cũng thế.

Ý kiến bạn đọc