Singapore: Để ai cũng an vui dù sống trong “nhà ở xã hội”

08:20 06/09/2017

Sinh thời, Thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore từng thể hiện mong muốn làm sao có thể giúp người dân được sở hữu nhà ở, và đó là một trong những phương cách thiết thực thúc đẩy sự gắn kết của công dân Singapore - thành phần đa sắc tộc với nguồn gốc từ Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia - với đất nước của mình hơn.

Ý kiến bạn đọc