Sống gửi, thác về... đâu?

15:06 09/09/2020

Chỉ đến khi xảy ra vụ việc thất lạc tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2 (TP Hồ Chí Minh), thì câu chuyện nên xem lại việc gửi tro cốt lên chùa sao cho hợp lý, không biến chùa thành nghĩa địa cần được đặt ra.

Ý kiến bạn đọc