Songdo - Thành phố kỹ thuật số đầu tiên

21:10 15/11/2007

Thành phố này sẽ ra đời vào năm 2014 tại Hàn Quốc. Các kỹ thuật tin học sẽ ngự trị khắp nơi, phục vụ và kiểm soát con người.

Ý kiến bạn đọc