Sự việc và suy ngẫm: Nỗi niềm kẻ đọc - người xem

13:03 19/07/2017

Nhắc tới hai cặp từ trên, hiển nhiên là tác giả bài viết này đề cập tới hệ thống truyền thông đại chúng (báo viết, báo nói (radio), báo hình) những thứ gắn liền với cuộc sống mọi giai tầng xã hội trong thời đại bùng nổ thông tin này.

Ý kiến bạn đọc