Sức hấp dẫn của mái tóc và mặt tối thị trường

11:37 29/12/2018

Tóc người rất có giá trị không chỉ về mặt tâm linh mà còn về kinh tế ở Ấn Độ. Nhiều phụ nữ láng giềng của Amma thu gom tóc của họ dính trên chiếc lược - được gọi là “rác lược” - để bán hay trao đổi hàng hóa với những người thu mua tóc thường xuất hiện ở địa phương mỗi tháng một lần. Tùy theo cân nặng mà số tóc có giá khác nhau. Sau đó, những người thu mua sẽ bán tóc cho các nhà máy xử lý.

Ý kiến bạn đọc