Tạm biệt các Mẹ Việt Nam Anh hùng…

14:05 14/10/2010

Giờ tiễn đưa 1.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng lên xe để trở về quê hương, nhìn từng hàng huân, huy chương lấp lánh trên những bộ quân phục của người anh hùng mới cảm nhận ngọn lửa yêu nước đến nồng nàn của một thời "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai". Còn các Mẹ là nhân chứng sống cho một giai đoạn lịch sử quá đỗi hào hùng và bi tráng của dân tộc Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc