Thách thức giữa bảo tồn với phát triển di sản: Hãy tránh “sự đã rồi”

14:13 17/12/2019

Di sản thực sự đem lại nguồn lợi kinh tế to lớn cho địa phương từ việc đón khách tham quan và nhiều lợi ích khác. Song, quan niệm sai lầm tận thu di sản để đem lại nguồn lợi kinh tế đã và đang khiến nhiều di sản bị xâm hại, có nơi tới mức trầm trọng.

Ý kiến bạn đọc