Tham vấn học đường: Cần lắm sự chuyên nghiệp

14:05 16/11/2019

Ở nhiều nước trên thế giới, tham vấn tâm lý được coi là một nghề chuyên biệt và phổ biến. Người dân ở mọi lứa tuổi có thể đi tham vấn tâm lý bất cứ khi nào họ cảm thấy băn khoăn và có những bất ổn về tinh thần.

Ý kiến bạn đọc