Tháng 4 về "chơi Tết" Chôl Chnăm Thmây…

14:02 17/04/2018

Tết Khơmer truyền thống là "chơi Tết" vì Chôl Chnăm Thmây là "Tết chịu tuổi, vào năm mới…" của hơn 1,1 triệu người Khơmer đang sống trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc