The Voice Việt Nam 2012: Nghĩ gì… viết nấy…

16:05 20/08/2012

Đương nhiên, nghĩ gì thì phải viết nấy. Miễn sao kiểm soát được ngôn từ đang sử dụng.
Tại sao lại là The Voice, mà không phải là Bài hát Việt, Vietnam Idol… và hàng loạt chương trình khác.
Đơn giản, gió chiều nào cây ngả nghiêng chiều ấy. Cái gì đang ầm ĩ, thì phóng viên phải hướng vào.
Tại sao The Voice lại ầm ĩ?
Đơn giản, The Voice lạ.
Lạ chưa chắc đã hay... Nhưng gì thì gì, đã lạ luôn hấp dẫn.
Nếu không lạ, người ta đã không phải dầm mưa, chen chúc, giẫm đạp lên nhau để đến Nhà thi đấu Nguyễn Du xem ghi hình The Voice. Nếu không lạ, thì tính bảo mật hình ảnh của The Voice không được giữ kín đến thế…

Ý kiến bạn đọc