Thế giới ảo và trách nhiệm sống

14:30 18/11/2011

Giữa lẫn lộn thật và ảo, cần một thái độ sống có trách nhiệm với chính mình.

Ý kiến bạn đọc