“Thế hệ internet” chuộng thế giới thật

10:10 21/11/2011

Những thế hệ đi trước có thể coi Internet như là một môi trường mang tính cách mạng, tán dương những gì thể hiện trên dịch vụ Twitter. Nhưng Jetlir thì thích chơi với bạn bè hơn với con chuột vi tính.

Ý kiến bạn đọc