Thiên truyền hình dài nhất trong lịch sử

14:45 29/03/2016

Đó là thiên truyền hình “Guiding Light” (Ánh sáng soi đường), từng phát liên tục hàng ngày trên Đài Truyền hình CBS ở Mỹ trong suốt 57 năm, được lưu danh vào Sách Kỷ lục Guinness như là “Bộ phim truyền hình phát sóng với thời gian dài nhất trong lịch sử thế giới”.

Ý kiến bạn đọc