Thiên văn học cổ đại Trung Hoa

15:30 22/06/2007

Trong điều kiện không có phương tiện hiện đại, chỉ hoàn toàn dựa vào bộ óc suy luận với đôi mắt và bàn tay con người ở vào thời kỳ nhân loại còn ăn lông ở lỗ nhưng các nhà thiên văn cổ đại Trung Quốc đã nghiên cứu dự báo chuẩn xác, ghi chép đầy đủ các hiện tượng thiên văn trong vũ trụ, đem lại cho nhân loại nhiều thành tựu khoa học lớn lao được các nhà khoa học thế giới công nhận.

Ý kiến bạn đọc