Thực chất mối quan tâm của Mỹ tới 5G

10:15 13/10/2020

Cuộc đua triển khai mạng 5G có ý nghĩa đối với an ninh, ảnh hưởng và sự thịnh vượng của Mỹ. Khi các tín hiệu truyền đi khắp thế giới, chúng sẽ ảnh hưởng đến các khía cạnh của trật tự quốc tế.

Ý kiến bạn đọc