"Tiên học lễ - Hậu học văn" không phải là chuyện của quá khứ

10:40 16/11/2007

Ông cha ta đã để lại cho con cháu lời răn dạy mà ngày nay rất dễ bắt gặp ở không ít trường học, đó là "Tiên học lễ - Hậu học văn". Ở mỗi giai đoạn lịch sử của dân tộc, nhất là từ khi đất nước ta sống trong độc lập tự do, tiến lên CNXH đến nay, 6 chữ đó luôn là mục tiêu để ngành giáo dục nước nhà hướng tới.

Ý kiến bạn đọc