Tiết lộ kế hoạch mở rộng siêu đô thị ngầm của Singapore

12:39 02/03/2018

Trong những năm gần đây, Singapore di chuyển rất nhiều vào trong lòng đất nhằm giải phóng diện tích đất trên bề mặt, họ tự biến mình thành lá cờ đầu của thế giới trong việc chuyển dịch đô thị hóa lòng đất.

Ý kiến bạn đọc