Tìm thấy dấu vết kiệt tác dang dở của danh họa Leonardo Da Vinci

10:15 26/03/2012

Đó là tuyên bố được đưara vào đầu tuần này của Giám đốc Trung tâm Khoa học liên ngành về nghệ thuật, kiến trúc và khảo cổ UC San Diego, Maurizio Seracini.

Ý kiến bạn đọc