Tính diện tích căn hộ theo Thông tư 16: Ai được, ai mất?

21:45 24/03/2014

Liên tục những ngày qua, câu chuyện liên quan tới cách tính diện tích căn hộ chung cư quy định trong Thông tư 16 của Bộ Xây dựng đã tốn khá nhiều giấy mực của báo chí. Mặc dù Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03 sửa đổi quy định cách tính diện tích căn hộ, nhưng lãnh đạo Bộ Xây dựng khẳng định sửa cho phù hợp chứ không phải quy định trước đó là sai. Tuy nhiên, có một thực tế là trong suốt mấy năm qua đã có nhiều tranh chấp, khiếu nại, kiện tụng giữa khách hàng và chủ đầu tư đã xảy ra mà nguyên nhân từ Thông tư 16 này…

Ý kiến bạn đọc